Автобиография
Програми
Web Blog B
 
O Y A N   B O Y C H E
V Скинове & Fonts
Книга за Гости Игри
Лични Снимки Михаел Шумахер
Моите Приятели       Връзки
Меню
   
Инфо
 
Вашето IP:
 44.222.189.51
 
Дата и час:
24 Май 2024
20:31:07
 
Последна актуализация:
04 Януари 2024
 
Вие сте посетител №:
05.2024г. 2458
(2024г.) (0)

Посетители - ботове:
05.2024г. 2458
(2024г.) (14818)

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

 
Новини
Инсталация и конфигурация на freenx-server под Fedora 18+
Кратко упътване/Short HOW-TO
Събота, 2 Февруари 2013
Днес ще изложа кратко упътване за инсталиране и конфигуриране на freenx-server под Fedora 18 x86_64. Всички команди описани по долу изпълнете като root потребител.

Инсталация на freenx-server:
Примерен код
yum install freenx-server

Препоръчително е да си инсталирате допълнителни шрифтове:
Примерен код
yum install xorg-x11-fonts*

Конфигурация на OpenSSH server и рестартирането му (ако използвате AllowUsers настройка):
Примерен код
vim /etc/ssh/sshd_config
-------------
AllowUsers nx # <-добавете/модифицирайте следния ред
-------------
systemctl stop sshd.service
systemctl start sshd.service

Конфигурация на freenx-server:
Примерен код
nxsetup
-------------------------------------------------------
-> Do you want to abort now? [y/N] N # <-отговорете с "N"
-> Do you want to use your own custom KeyPair? [y/N] y # <-отговорете с "y"
-------------------------------------------------------

vim /etc/nxserver/node.conf
-------------------------------------------------------------------------------
ENABLE_PASSDB_AUTHENTICATION="0" # <-добавете/модифицирайте следния ред
ENABLE_SSH_AUTHENTICATION="1" # <-добавете/модифицирайте следния ред
ENABLE_CLIPBOARD="both" # <-добавете/модифицирайте следния ред
NX_LOG_LEVEL=4 # <-добавете/модифицирайте следния ред
NX_LOGFILE=/var/log/nx/nxserver.log # <-добавете/модифицирайте следния ред
COMMAND_START_GNOME="/usr/bin/gnome-session --session=gnome-fallback" # <-добавете/модифицирайте следния ред
AGENT_EXTRA_OPTIONS_X="-norender" # <-добавете/модифицирайте следния ред (ако имате следния проблем - http://www.boyan-bg.com/news/more_details.php?more_info=01022013_1)
-------------------------------------------------------------------------------

cat /var/lib/nxserver/home/.ssh/client.id_dsa.key
------------------------------------------------------------------------------------------
-> Clients will not be able to login to this server with the standard key.
-> Please replace /usr/NX/share/client.id_dsa.key on all clients you want
-> to use with /var/lib/nxserver/home/.ssh/client.id_dsa.key
-> and protect it accordingly.
# Поставете ключа в настройките на вашия NX client (примерно NX Client for Windows)!
------------------------------------------------------------------------------------------

Стартиране и активиране на автоматичен старт/стоп на freenx-server:
Примерен код
systemctl status freenx-server.service
systemctl stop freenx-server.service
systemctl start freenx-server.service
systemctl enable freenx-server.service
systemctl status freenx-server.service

Изпозвайте вашия любим NX client (примерно NX Client for Windows), за да се свържете към току що инсталирания и конфигуриран freenx-server. Ако виждате само wallpaper-а в своята отворена сесия превключете към "viewport mode" и след това обратно в "desktop resize mode" с помощта на клавишната комбинация Ctrl+Alt+R. Натиснете Ctrl+Alt+R два пъти последователно.

Команда за проверка на отворени freenx-server сесии е:
Примерен код
/usr/libexec/nx/nxserver --list

Версии на използваните програми:
Цитат
freenx-server-0.7.3-30.fc18.x86_64 - инсталиран на Fedora 18 x86_64
openssh-server-6.1p1-4.fc18.x86_64 - инсталиран на Fedora 18 x86_64
NX Client for Windows Version 3.5.0-9 - инсталиран на Windows 7 SP1

Успех в начинанието!

П.С. Описаното по-горе не работи при Fedora 19 - виж Red Hat Bugzilla – Bug 958259.


Публикувано в СофтуерРедактирана на 10 Юли 2013

Коментари (0)

[ Зареди друг код ]  CAPTCHA Image


<< Назад
© Боян Бойчев