Автобиография
Програми
Web Blog B
 
O Y A N   B O Y C H E
V Скинове & Fonts
Книга за Гости Игри
Лични Снимки Михаел Шумахер
Моите Приятели       Връзки
Меню
   
Инфо
 
Вашето IP:
 18.206.48.243
 
Дата и час:
30 Ноември 2023
19:18:20
 
Последна актуализация:
17 Юли 2022
 
Вие сте посетител №:
11.2023г. 3593
(2023г.) (0)

Посетители - ботове:
11.2023г. 3593
(2023г.) (43826)

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

 
Новини
NTFS-3G драйвер за CentOS 5
Пълна поддръжка за четене и писане на ntfs файлова система
Понеделник, 18 Юни 2007
NTFS-3G е драйвер с отворен код за четене и писане на NTFS файлова система под операционни системи - Linux, FreeBSD, NetBSD, OS X, Mac OS X, BeOS и Haiku. Той може свободно да се изтегли от официалния сайт, като освен сорс кода са достъпни и множество бинарни пакети за различните Linux дистрибуции. NTFS-3G драйверът може разбира се да се инсталира и от хранилищата за съответните дистрибуции (тези които поддържат тази възможност). CentOS 5 е една от тези Линукс дистрибуции, като драйверът може да се изтегли и инсталира от RPMForge хранилището. Възможно е обаче добавянето на ntfs-3g към вашата CentOS система да не премине толкова гладко както се случи при мен.

В следващите няколко параграфа ще опиша накратко двата варианта, които може да използвате за инсталацията на драйвера под CentOS.

Инсталация с помощта на yum и RPMforge:
 1. Инстлалация на RPMforge хранилище. Най-добрата документация за това може да намерите на тази страница. Тук ще дам моя текущ /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo конфигурационен файл за хранилището, но силно препоръчвам да инсталирате RPMForge според документацията на официалния сайт:
  Цитат
  # Name: RPMforge RPM Repository for Red Hat Enterprise 5 - dag
  # URL: http://rpmforge.net/
  [rpmforge]
  name = Red Hat Enterprise $releasever - RPMforge.net - dag
  #baseurl = http://apt.sw.be/redhat/el5/en/$basearch/dag
  mirrorlist = http://apt.sw.be/redhat/el5/en/mirrors-rpmforge
  #mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge
  enabled = 1
  protect = 0
  gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
  gpgcheck = 1
 2. Проверка на текущата версия на ядрото, което използвате и сравнение с версията на пакета fuse-kmdl, който незнайно за мене защо се намира в ATrpms хранилището. В моя случай аз допълнително съм си конфигурирал това хранилище и при вас резултатът може да е по-различен при неговата липса. Вариантът е да инсталирате и това хранилище или да преминете към "ръчна" инсталация (втория вариант). Тук ще дам моя текущ /etc/yum.repos.d/atrpms.repo конфигурационен файл за хранилището, но силно препоръчвам да инсталирате ATrpms според документацията на официалния сайт:
  Цитат
  [atrpms]
  name=Red Hat Enterprise $releasever - $basearch - ATrpms
  baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/stable
  gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
  gpgcheck=1
  enabled = 1
  protect = 0
  Но да се върнем на горе описаното сравнение:
  Цитат
  [username@hostname ~]# uname -r
  [username@hostname ~]# yum info fuse-kmdl | grep Release

  Ако версиите съвпадат може да прескочите следващата стъпка и да преминете на 4). Ако версиите не съвпадат преминете към следващата стъпка.
 3. Свалете "ръчно" пакета fuse-kmdl за съответната версия на вашето ядро от http://dl.atrpms.net/el5-i386/atrpms/stable/ и инсталирайте пакета като root с помощта на командата:
  Цитат
  [root@hostname ~]# rpm -ivh fuse-kmdl-$(uname -r)-*
 4. Последната стъпка се състои в инсталирането на самия ntfs-3g драйвер и зависимостите му fuse, fuse-kmdl-$(uname -r) и fuse-libs:
  Цитат
  [root@hostname ~]# yum install fuse-ntfs-3g
 5. С това приключва инсталацията и сега вече може да монтирате своите Windows NTFS дялове (примерна команда):
  Цитат
  [root@hostname ~]# mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows


"Ръчна" инсталация:
 1. Намерете и свалете следните 3 пакета - fuse, fuse-kmdl-$(uname -r) и fuse-libs от http://dl.atrpms.net/el5-i386/atrpms/stable/ или http://atrpms.net/dist/el5/. Бъдете внимателни за съвпадането на версиите между самите пакетите и версията на fuse-kmdl пакета и тази на ядрото, което мислите да използвате. Също така трябва да вземете под внимание и архитектурата, която използвате:
  Цитат
  [username@hostname ~]# uname -i

  Ако използвате различна от i386 архитектура, то изберете пакетите за съответната архитектура от http://dl.atrpms.net/.
 2. Инсталирайте свалените от вас rpm пакети (ако са в една и съща директория):
  Цитат
  [root@hostname ~]# rpm -Uvh fuse-*
 3. Намерете и свалете ntfs-3g пакета за Fedora Core 6 и вашата архитектура (принципно i386) от тук.
 4. Инсталирайте сваленият от вас rpm пакет:
  Цитат
  [root@hostname ~]# rpm -Uvh ntfs-3g-*
 5. С това приключва инсталацията и сега вече може да монтирате своите Windows NTFS дялове (примерна команда):
  Цитат
  [root@hostname ~]# mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows


Ако имате проблеми с добавянето на NTFS подръжка за четене и писане, може да използвате ntfs модула на linux ядрото. Този модул е само за четене от дял с NTFS файлова система. По долу накратко е описано как става това в CentOS 5.


"Ръчна" инсталация на ntfs модул за четене в CentOS 5:
 1. Намерете и свалете следният пакет - kernel-module-ntfs-$(uname -r)-... от Linux-NTFS RPMs Downloads - RedHat Enterprise Linux 5 или директно от Kernel NTFS Module for CentOS at sourceforge.net. Бъдете внимателни за съвпадането на версиите между пакета и тази на ядрото, което мислите да използвате. Също така трябва да вземете под внимание и архитектурата, която използвате:
  Цитат
  [username@hostname ~]# uname -r
  [username@hostname ~]# uname -i

  Ако използвате i386 или i686 архитектури, то изберете пакета за i686 архитектура.
 2. Инсталирайте сваленият от вас rpm пакет:
  Цитат
  [root@hostname ~]# rpm -ivh kernel-module-ntfs-$(uname -r)-*
 3. Следващата стъпка е зареждането на току що инсталирания модул (команда 1) и проверка за коректността на тази стъпка (команди 2 и/или 3):
  Цитат
  [root@hostname ~]# modprobe ntfs
  [root@hostname ~]# lsmod | grep ntfs
  ntfs 189588 1
  [root@hostname ~]# cat /proc/filesystems | grep ntfs
  ntfs
 4. С това приключват фазите на инсталация и подготовка. Сега вече може да монтирате своите Windows NTFS дялове, само за четене(примерна команда):
  Цитат
  [root@hostname ~]# mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows

Тук ще дам най-важните връзки към страниците с пакетите и допълнителна информация по темата.

fuse-ntfs-3g:
fuse, fuse-libs, fuse-kmdl:
ntfs-3g:
ntfs read-only (kernel module):

Публикувано в СофтуерРедактирана на 19 Октомври 2007


<< Назад
© Боян Бойчев